Hava Aracı Elektrik Sistemleri Laboratuvarı - Haziran 2018

Hava taşıtı elektrik sistemi eğitim seti, bir hava taşıtının çok motorlu elektrik sistemi hakkında eğitim vermek için ideal bir kaynaktır. Öğrenciler bu eğitim setini kullanarak yalnızca her bir bileşenin işlevini öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda da sorun giderme görevlerini gerçekleştirmek için mantıklı ve sistematik bir yaklaşım geliştirirler. Sistem, tipik bir hava taşıtı elektrik sistemini yansıtacak şekilde yatılmıştır ve standart hava taşıtı bileşenleri ve kabloları içerir. Bu laboratuvar, tipik bir türbinli hava taşıtının çift motorlu 28V DC elektrik sisteminin tamamen işlevsel bir simülasyonudur.

Bu eğitim seti, öğrencilere paralel jeneratör yolu yapılandırmasını (örneğin DC-10, Boeing 727 vb.) ve ayrı yol yapılandırmasını (örneğin Boeing 757, Boeing 767, MD-80, Airbus A320 vb.) öğretmek için kullanılmaktadır. 

Laboratuvar Özellikleri:

 • İki Adet Bağımsız Tahrikli 28V DC Jeneratör
 • İki Adet Ara Bağlantılı Jeneratör Kontrol Ünitesi
 • Aviyonik Röle ve aviyonik yol
 • İki katı hal Jeneratör Kontrol Ünitesi (GCU)
 • Tipik Kokpit Enstrümantasyonu, Devre Kesicileri ve Kontrolleri
 • Temsili Yükler
 • Her bir jeneratör için iki adet Ana Bara
 • İki Adet Yedek Bara
 • Akü Barası
 • 400 Hz'de İki 115 V Bara
 • 400 Hz'de İki 26 V Bara
 • Kullanılan parçalar hava taşıtı bileşenleridir
 • Akü şarj sistemi
 • Sorun giderme tekniklerini öğretmek için eğitmen tarafından girilen arızalar
 • Voltmetreler ve Ampermetreler
 • Dağıtım terminal şeritleri 
 • Kablo şemalarına sahip Eğitmen kılavuzu ve Öğrenci kılavuzu
 • APU Giriş Tapası
 • 400 Hz'de 115 VAC ve 400 Hz'de 26 VAC üretmek için Çift Katı Hal Dönüştürücü
 • Jeneratörler için düşük gürültülü muhafaza
 • Kapsamlı güvenlik özellikleri, örn. acil durum kapatması