Lisans Müfredatı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

AE 103 - Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım
Solidworks yazılımının tanıtımı ve katı modelleme ve teknik resim uygulamalarının yapılması. 1. 2 Boyutlu eskiz komutları ve uygulamaları 2. 2 Boyutlu eskiz uygulamaları 3. 3 Boyutlu katı modelleme komutları 4. Vida, dişli ve kam çizimleri 5. Montaj çizimi 6. Tekerlek jantı 7. Süspansiyon sistem montajı 8. Küresel eklem 9. 3 Boyutlu eskiz, boru yerleşimi 10. Teknik çizim, ortogonal görünümler 11. Yüzey modellemesi 12. Metal saç oluşumu 13. Kaynaklar 14. Kalıp komutları

AEE102 - Elektromanyetizmanın Temelleri
Vektörler; Manyetik Alan; Manyetik alana bağlı akımlar, İndüksiyon ve İndüktans; Manyetik Malzemeler; AC Teorisi; AC ve DC Motorlar; Transformatörler; AC Jeneratörler; Elektromanyetik Dalgalar ve Işık; RF Spektrumu; Elektromanyetik Ortam.

AEE201 - Elektrik Devreleri-I
Bu derste EASA-66 Modül 3’ün ihtiyaçları doğrultusunda elektrik-elektronik mühendisliği kavramlarını ve Doğru Akım (DC) ile ilgili çözümleme yöntemleri verilir. Öğrencilerden DC için temel elektrik-elektronik problem çözümlerine uygulanan, Ohm, Kirchhoff kuramlarını ve temel devre kuramları ile düğüm döngü analizlerinin öğrenmesi beklenir. Ayrıca öğrenciler birinci dereceden devrelerin analizini yapabilirler.

AEE202 - Elektrik Devreleri-II
AC elektrik elektronik devrelerinin çözüm yöntemleri, Fazör, Sinüzoidal durağan durum analizi, AC güç, Çok fazlı devreler, Frekans cevabı, Süzgeçler.

AEE204 - Elektronik Devreler
Yarıiletken devre elemanlarına, yükseltici devrelerinin çözüm metotlarına, entegre devreler ve baskılı devre kartlarının yapısına genel bir giriş yapılması. Ayrıca re transistör modeli ve hibrit eşdeğer modelinin tanıtılması.

AEE208 - Aviyonik Bakım Uygulamaları
Lehimleme (Hassas lehimcilik dahil), arıza analizi ve tespiti, kablolama, sonlandırma ve devre tasarımı.

AEE301 - Sayısal Devreler
Sayı sistemleri, bileşimli lojik devrelerin çalışması, çoklama ve kodlamanın temelleri, Ardışık devreler, aviyonikte kullanılan tipik hafıza aygıtlarının çalışması, bir mikroişlemcinin temel düzenek ve kullanımı, milroişlemcinin ana bileşenleri, analogtan dijitale ve dijitalden analoğa dönüşümler, tümleşik devreler

AEE303 - Sinyal Analizi ve Kontrol
Sinyaller ve sistemlere giriş, Zaman ve frekans bölgesinde analiz, Laplace dönüşümü, Açık ve kapalı döngü sistemleri, Örnekleme, Servo bileşenşer, PID kontol birimi, Otomatik Uçuş, Uçuş kontrolleri

AEE305 - RF ve Antenler
Radyo dalgası yayılımı, Antenin temelleri, özel uygulamalar için antenler, VOR, ADF, ILS, MLS ve DME’nin çalışma prensipleri

AEE306 - Hava Aracı Ölçüm Aletleri
Pito-statik aletlerin çalışması, cayroskopik hareket, cayroskopik uçuş aletlerinin çalışması, doğrudan ve uzaktan okuyan pusulalar, uçak irtifa kaybı uyarı sistemlerinin çalışması ve yerleşimi, üç temel uçak aydınlatma sisteminin yerleşimi ve çalışması

AEE308 - Uçak Elektrik ve Elektromekanik Sistemleri
Uçaklardaki elektrik üretiminin prensipleri, pillerin prensipleri ve kullanımı, uçak kablolarıın ve ilgili cihazların prensipleri ve kullanımı, kablolama işleri, güç kaynakları, aydınlatma sistemleri, Döner makine ve transformatörlü elektromekanik sistemler, trafolar ve güç devrelerinin temelleri.

AEE399 - Staj I
Bu dersle birlikte öğrenciler SHY-145 belgeli bir firmada iş başı eğitim yapma fırsatı kazanacaktır. Ders boyunca 40 günlük pratik bakım tecrübesi kazanılacaktır.

AEE402 - Aviyonik Sistemler Bakımı
Aviyonik Sistemler dersi müfredatında verilen ders konularının pratik hayata uygulanması

AEE404 - Hava Aracı Ölçüm Aletleri Bakımı
Hava platformlarına ait ölçümlerin anlatıldığı ders müfredatındaki konularının pratik hayata uygulanması

AEE405 - Hava Aracı Seyrüseferi
Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

AEE406 - Elektrik Sistemleri Bakımı
Elektrik Sistemler dersi müfredatında verilen ders konularının pratik hayata uygulanması

AEE409 - Hava Aracı Haberleşme ve Bilgisayar Sistemleri
Analog sinyallerin çeşitli modülasyon ve demodülasyon teknikleri, faz kilitlemeli döngü, AM ve FM sistemlerinde sinyal-gürültü oranı, analog sinyaller için sayısal iletim yöntemleri, zaman bölüşümlü çoğullama, çok kullanıcılı telsiz işletişimler, Uçak sistemlerindeki veri yolları, Veri yolunun bileşenleri ve işlevleri, yaygın veri yolu standartları, aviyonik bilgisayarlar, uçak veri saklama sistemleri, uçak yazılım ve kontrolü hakkındaki konular, modern ocaklarda kullanılan gösterge aletlerinin prensipleri, fiber optik prensipleri ve uçaklardaki uygulamaları

AEE499 - Staj II
Öğrencilerin teorik bilgilerini çeşitli uygulamalarda kullanması Bir görevin nasıl yapılacağının öğrenilmesi ve göreve uygun alet kullanımıyla el yeteneklerinin kazanılması Öğrencinin takım çalışması yeteneğinin geliştirilmesi Sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerinin artırılması

APM 304 - İtki
Hava soluyan motorlar ve roket motorları, tüm araç tasarımına motorun integresyonu.

APM102 - Hava Aracı Temel Bilgileri
Hava Aracı Sınıflandırması, Motor Sınıfmandırması, Ağırlık Dağılımı, Atmosferik Uçuş Modeli, Kanat Yükü, Kaldırma Kuvveti, Sürükleme Kuvvet, Sürükleme Katsayıları, Sürükleme Grafiği ve Kaldırma Kuvveti, Kalkış Mesafesi, Kalkış Süresi ve Hızı, Yavaşlama Hareketi, İniş Mesafesi, Tırmanma Açısı ve Hızı, Süzülme, Seyir Şartları ve Hava Aracı Meznili, Servis Yüksekliği, Seyir Süresi, Manevra, Yük Faktörü, Dönüş Oranı, Hava Aracı Dönüş Yarıçapı, Turbojet Motorlar, Turbofan Motorlar, Piston Prop ve Turbo Prop Motorlar

APM104 - Havacılıkta İnsan Faktörleri

APM201 - Termodinamik ve Akışkanlar
Termodinamik; Sıcaklık: termometreler ve sıcaklık skalalerı: Celsius, Fahrenheit ve Kelvin; Isının tanımı. Isı sığası, özgül ısı; Hacimsel genişleme; Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası; Gazlar: İdeal gaz kannları; Sabit hacim ve sabit basınçta özgül ısılar, gazın genişlemesiyle yapılan iş; İzotermal, adyabatik genişleme ve sıkıştırma, motor çevrimler, sabit hacim ve sabit basınç, Otto, Diesel ve Brayton çevrimleri.

APM203 - Hava Aracı Bakım Atölyesi I
Bu dersin içeriğinde, gövde üretim özellikleri, montaj ve kanat ayarı, kumaş örtüler, yapısal tamirler, havaaracı kaynağı konuları bulunur. Ayrıca, çeşitli hava aracı sistemlerini meydana getiren bileşenler ve hava aracı sistemlerinin ve parçalarının farkları bu ders içeriğinde verilmektedir.

APM205 - Hava Aracı Malzeme ve Bakımı
Ferrous (demir içeren), Non-ferrous (demir içermeyen), Kompozit ve Metal Dışı Malzemeler, Korozyon, Bağlantı Elemanları, Borular ve Rekorlar, Yaylar, Rulmanlar, Dişliler, Kontrol Kabloları, Elektrik Kabloları, Elektrik Kablo Konektörleri, Perçinleme, Kaynak, Pirinç Kaynağı, Yorulma

APM208 - Aerodinamik ve Uçuş Teorisi

APM210 - Havacılık Mevzuatı

APM211 - Havacılık Teknik Terminolojisi

APM301 - Hava Aracı Yapıları
Bu ders elastiklik, yapısal analiz, uçabilirlik ve aeroelastisite de dahil olmak üzere bütün hava aracı yapıları temellerini kapsar.

APM302 - Hava Aracı Sistemleri

AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş
Havacılık Tarihi, Havacılık Sistem ve Bileşenleri, Hava Aracının Tanımı, Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA, Havalimanı: Tanımı ve Tesisleri, Havayollarının Genel Özellikleri, Havayolları Türleri, Ulusal,Düşük Maliyetli, Bölgesel Taşıyıcılar, Sivil Havacılık Konsept ve Sistemi, Sivil Havacılık Organizasyonları, Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Rolleri, Genel Havacılık Faaliyetleri, Hava Seyrüsefer Hizmetleri, Yer Hizmetleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, Diğer Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları; ECAC, IATA, Euro Control, JAA, EASA,Türk Sivil Havacılığı: SHGM, Kurallar ve Düzenlemeler, Türk Sivil Havacılığı: Havalimanları, Hava Taşıyıcıları ve Havacılık Firmaları

CMPE101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

ENG 202 - Sunum Becerileri
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

ENG 301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

HIST 111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST 112 - ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST 221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

MATH103 - Genel Matematik
Kümeler, sayılar ve özellikleri, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, fonksiyonlar, trigonometri, kutupsal koordinatlar, karmaşık sayılar, doğrusal denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Seçmeli Dersler

- Alan Seçmeli (A)

AEE307 - Aviyonik Sistemler

AEE422 - Otomatik Kontrol
Otomatik Kontrol Teorisi ile ilgili matematiksel altyapı, Otomatik Kontrol Teorisinin temel Konseptleri, Sistem modellemesi ve transfer fonksiyonları, Kararlılık analizi, PID kontrol edici tasarımı.

AEE424 - Veri Toplama ve İşleme
LabVIEW gerçek dünyaya yakın bir modelleme yapılabilen ve gerçek ve/veya yapay sinyallerle ortamın modellenebildiği bir bilim ve mühendislik yazılımıdır. Bu derste öğrenciler LabVIEW programını kullanmayı, uygulama geliştirmeyi ve bu uygulamayı değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Konu başlıkları bununla uyumlu olacaktır.

APM405 - Bakım ve Güvenilirlik Yönetimi
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM406 - Helikopter Sistemleri
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM408 - Bakım Sonrası Uçuş Testi

APM409 - Helikopter Yapıları

AVM212 - Havacılık Güvenliği ve Emniyeti
Havacılık emniyeti için sistem yaklaşımı, havacılık emniyetini tehlikeye sokan faktörler, havacılıkta emniyet yönetim sistemi, risk değerleme, risk yönetimi, kalite kontrol ve güvence sistemi, havaalanı terminal ve uçuş hattı tesisleri, havaalanı güvenlik sahaları, havaalanı güvenliğini etkileyen yeni gelişmeler.

AVM421 - Havacılık Bakım Yönetimi
Havaaracı bakımı ile ilgili genel kavramlar, havaaracı bakimi ile ilgili teknik düzenlemeler, havaaracı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması, havaaracı bakımını oluşturan faaliyetler, temel bakım yöntemleri, temel bakım programının geliştirilmesi, tipik bir havayolu işletmesinde havaaracı bakım bölümünün incelenmesi, havaaracı bakım maliyetleri.

AVM424 - Proje Yönetimi
Proje Yönetiminin Safhaları, Proje Yönetim Fonksiyonları (Planlama, Personel Görevlendirme, Çizelgeleme, İzleme Değerlendirme ve Kontrol), Proje Yönetim Teknikleri, Proje Yönetim Araçlari, Projelerin Maliyet Kontrolü, Zaman ve Kaynak Planlaması, Risk Yönetimi

AVM428 - Havacılıkta Risk Yönetimi
Havacılıkta Risk Yönetiminin Temel Hususları ve Sınırlamaları, Havacılık Risk Yönetiminin Teorik Altyapısı, Havacılıkta Risk Yönetimi Pratikleri, Havacılıkta Risk Yönetimi Uygulamaları ve Optimizasyonu

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

EE421 - Sayısal Görüntü İşleme
İki boyutlu sistemler ve dönüşümler, görüntü edinme, örnekleme ve nicemleme, imge iyileştirme ve onarımı için kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan teknikler, ayrımsal darbe kodlaması, vektörel nicemleme, dalgacıklar, altband kodlaması, duruk ve video sıkıştırma kodlama standartları.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

MATH104 - Tek Değişkenli Kalkülüs
Fonksiyon ve fonksiyon ile ilgili temel kavramların hatırlatılması, Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonları, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Belirli-belirsiz İntegraller, İntegral Alma Teknikleri, Alan ve Hacim Hesaplama.

PHYS103 - Fizik I: Mekanik
Madde; Atomun Yapısı, Elementlerin Periyotlar Çizelgesi, Atomun Elektronik Yapısı; Kimyasal Bağlar, Maddenin Halleri; Basınç ve Kuvvet; Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork; Akışkan Dinamiği; Termodinamik; Isı; Dalga Hareketi ve Ses.